Všeobecné

Vaše dieťa môže byť odobraté, prijaté do starostlivosti. Tu je to, čo potrebujete vedieť.

 • Vaše dieťa môže byť odobraté, prijaté do starostlivosti miestneho orgánu.
 • Váš miestny orgán je veľmi znepokojený, ak nie je o Vaše dieťa vhodne postarané alebo je mimo kontroly. Preto rozmýšľajú o tom, či sa obrátiť na súd či by dieťa nemalo byť prijaté do jeho starostlivosti (odobraté).
 • V nasledujúcich pár dňoch, dostanete „list pred súdnym konaním“ od Vášho miestneho orgánu (sociálnych služieb). Možno ste už taký list dostali. Tento list vysvetľuje prečo si myslia, že o dieťa nie je dobre postarané. Taktiež Vás pozýva na stretnutie pohovoriť si o spôsobe, ako sa staráte o dieťa.
 • Ak nebudete nasledovať inštrukcie v tomto liste, môžete byť predvolaný na súd a Vaše dieťa by mohlo byť odobraté.
 • Čo potrebujete vedieť?
 • Ak sa chcete vyjadriť k tomu, ako je o Vaše dieťa postarané, je na Vás spolupracovať s miestnym orgánom vyriešiť ich obavy.
 • Musíte im preukázať, že rozumiete prečo sú znepokojení a že s tým chcete niečo urobiť.
 • Mali by ste si teraz zaobstarať právnika, aby Vám pomohol. Informácie, kde takého právnika nájsť, sú uvedené v tomto letáku.

Ako Vám tento balíček môže pomôcť? Balíček hovorí:

 • O právnom procese, ktoré musia miestne orgány nasledovať keď si myslia, že o Vaše dieťa nie je vhodne postarané
 • Aké je každé štádium procesu
 • Čo musíte robiť v ktorom štádiu procesu
 • Čo má robiť miestny orgán
 • Kto Vám môže pomôcť

Nezabudnite: ak budete ignorovať tento „list pred súdnym konaním“, Váš miestny orgán bude pravdepodobne žiadať súd o odobratie dieťaťa (prijatie dieťaťa do starostlivosti).

Mali by ste momentálne navštíviť právneho zástupcu.

Tento informačný balíček je len pre usmernenie a nie je štatútom práva. Mali byte ste dostať právnu pomoc ohľadom Vašej situácie od kvalifikovaného právnika.

Proces – prehľad – List pred súdnym konaním

Miestne orgány zaslali list pred súdnym konaním keď majú obavy ako je o dieťa postarané. Je často zasielaný miestnym orgánom, keď je už určený plán pre dieťa za účelom ochrany a dobrej starostlivosti pokiaľ sú stále obavy o dieťa. List je konečným oznámením určeným pre rodičov. Ak sa inštrukcie v ňom nebudú nasledovať, je možné, že budete musieť ísť pred súd a Vaše dieťa bude prijaté do starostlivosti miestneho orgánu.

Stretnutia pred predsúdnym konaním

List vyzýva na stretnutie pred predsúdnym konaním s miestnym orgánom s cieľom porozprávať sa o situácii. Na stretnutí budete hovoriť o tom, ako chcete zmeniť spôsob starostlivosti o dieťa a ako Vás v tom môže miestny orgán podporovať. Ak budete súhlasiť s nejakými zmenami, tieto budú spísané do formálnej dohody, ktorú budete musieť nasledovať Vy aj miestny orgán. Ak súhlasiť nebudete, Váš miestny orgán sa pravdepodobne obráti na súd, aby Vám bolo odobraté dieťa.

Dodržiavanie dohody

Musíte dodržiavať akúkoľvek dohodu, na ktorú ste pristúpili počas stretnutia pred predsúdnym konaním a miestny orgán by mal dodržiavať akúkoľvek dohodu, na ktorú pristúpil, tiež. Pravdepodobne Vás budú žiadať, aby ste sa dostavili na revízne stretnutie, kde sa skontroluje či dohodu dodržiavate.

Ide sa na súd

Pokiaľ nebudete dodržiavať dohodu alebo sú tu stále prítomné vážne alebo nové obavy, Váš miestny orgán podá návrh na súd na začatie konania vo veci starostlivosti. Budete sa musieť dostaviť na súd, možno niekoľkokrát dovtedy kým súd vo veci budúcnosti dieťaťa nerozhodne.

Ak si Váš miestny orgán myslí, že situácia Vášho dieťaťa je urgentná, môže požiadať súd o vydanie rozhodnutia o Vašom dieťati skôr bez potreby vyššie uvedených krokov.

Na konci tohto procesu sa môže stať jedna z nasledujúcich vecí.

 1. Vaše dieťa zostane s Vami na základe novej dohody o tom, ako sa budete o dieťa starať. Ak budete dohodu dodržiavať, Vaše dieťa s Vami ostane. Ak nebude dohodu dodržiavať, je možné, že sa vrátite na súd a dieťa Vám bude odobraté.

alebo

 1. Vaše dieťa sa presťahuje k Vášmu známemu (kamarátovi) alebo príslušníkovi Vašej rodiny. Môže to byť na krátku chvíľu, aby Vám tento čas pomohol zmeniť spôsob života tak, aby ste sa mohli o dieťa starať lepšie; alebo to môže byť na stálo.

alebo

 1. Vaše dieťa pôjde do starostlivosti miestneho orgánu. Ak nebudete súhlasiť ako sa zmení spôsob Vašej starostlivosti voči dieťaťu a nepripadá do úvahy žiadny z Vašich priateľov alebo rodiny, súd nariadi miestnemu orgánu nájsť miesto, kde bude dieťa žiť. To môže byť buď s pestúnskou rodinou alebo v detskom domove. Môže to trvať dlhý čas, možno niekoľko mesiacov, dovtedy kým súd nerozhodne či Vaše dieťa nebude žiť s Vami alebo bude nevyhnutné, aby žilo s niekým iným.

alebo

 1. Ak Vaše dieťa pôjde do starostlivosti miestneho orgánu, miestny orgán bude pokračovať v práci s Vami tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť k Vám domov, do času kým súd rozhodne o budúcnosti dieťaťa. Ak sa Vaše dieťa nemôže vrátiť k Vám domov sú iné možnosti, ako môže dieťa ostať v náhradnej starostlivosti, ísť žiť k priateľovi alebo rodinnému príslušníkovi na základe rozhodnutia o pobyte alebo na základe špeciálneho opatrovníckeho rozhodnutia, ísť žiť do detského domova alebo môže byť adoptované. O tom čo to znamená sa dozviete viac na ďalších stránkach (v texte originál strana 22 a 23)

List pred konaním – základy – Čo potrebujete vedieť

 • list pred konaním je formálnym listom. Žiada Vás o dostavenie sa na stretnutie s Vaším miestnym orgánom porozprávať sa o starostlivosti o Vaše dieťa, pretože je znepokojený, že o Vaše dieťa nie je dobre postarané alebo je mimo Vašej kontroly.
 • List vysvetľuje, prečo si to Váš miestny orgán myslí. Ak s tým nesúhlasíte, stretnutie je možnosťou povedať prečo.
 • Miestny orgán už vyskúšal iné cesty ako sa uistiť, že dieťaťu nehrozí riziko ublíženia, a to prostredníctvom sociálneho pracovníka Vášho dieťaťa.
 • Ak na stretnutie neprídete, Váš miestny orgán pravdepodobne podá návrh na súd ohľadom Vášho dieťaťa. To by mohlo znamenať, že dieťa bude odobraté. Zapamätajte si, máte právo na bezplatnú právnu pomoc.

Čo potrebujete urobiť

 • Tento list si poriadne prečítajte, aby ste sa uistili, že ste pochopili, čo miestny orgán hovorí, z čoho je znepokojený a čo chce, aby ste robili lepšie.
 • Dohodnite si stretnutie s právnym zástupcom. Zoberte si so sebou list, pretože práve list pomôže právnemu zástupcov pochopiť situáciu lepšie. Ak sú tam veci, ktorým nerozumiete, právnik Vám ich vysvetlí. Právnik môže ísť s Vami na stretnutie s miestnym orgánom a pomôcť Vám vyjadriť Váš postoj. Za právneho zástupcu nebudete platiť, ak máte rodičovskú zodpovednosť. Možno by ste chceli so sebou vziať priateľa alebo podporu, pomôcť Vám pochopiť čo bolo povedané a čo potrebujete urobiť.

Pokiaľ v akomkoľvek štádiu niečomu nerozumiete, musíte to povedať Vášmu právnikovi alebo sociálnemu pracovníkovi. Urobte si nižšie poznámku.

Skontrolujte si kedy máte stretnutie a uistite sa, že sa ho môžete zúčastniť. Ak Vám to naozaj nevyjde, potom priamo kontaktujte sociálneho pracovníka Vášho dieťaťa za účelom dohodnutia si iného dátumu stretnutia. Číslo telefónu je v danom liste.

Môžete si vybrať právnika zo zoznamu, ktorý je súčasťou listu. Inak Komunitné právne poradenstvo (ktoré poskytuje bezplatnú a dôvernú právnu pomoc priamo verejnosti) Vám môže poskytnúť s kontaktnými údajmi iných právnych zástupcov. Môžete ho kontaktovať na čísle 0845 345 4 345 alebo navštívte webovú stránku na www.communitylegaladvice.org.uk.

Kto má rodičovskú zodpovednosť?

 • matka dieťaťa;
 • otec dieťaťa ak žije alebo bol v manželskom zväzku s matkou kedykoľvek po narodení dieťaťa alebo je registrovaný ako otec dieťaťa na rodnom liste ak registrácia sa uskutočnila po 1.12.2003 alebo ten, kto nadobudol rodičovskú zodpovednosť formálnou dohodou s matkou alebo súdnym rozhodnutím;
 • nevlastní rodičia, ktorí nadobudli rodičovskú zodpovednosť formálnou dohodou s oboma rodičmi alebo súdnym rozhodnutím;
 • ktokoľvek iný s rozhodnutím súdu o pobyte alebo špeciálnom opatrovníctve v súvislosti s dieťaťom, ako iný rodinný príslušník;
 • ktokoľvek určený ako opatrovník dieťaťa po smrti rodičov po určení, ktoré nadobudlo účinnosť.

V hocijakom štádiu pokiaľ niečomu nerozumiete, musíte to povedať Vášmu právnemu zástupcovi alebo sociálnemu pracovníkovi. Urobte si poznámku tu.

Nezabudnite: Ak ignorujete list pred súdnym konaním, Váš miestny orgán bude pravdepodobne žiadať súd, aby vzal dieťa do starostlivosti miestneho orgánu. Ak máte nejaké otázky ohľadom listu pre predsúdnym konaním, ktoré by ste sa chceli spýtať Vášho právneho zástupcu, urobte si tu poznámku.

Prečo mi môj miestny orgán zaslal list pred súdnym konaním?

Ak dostanete list pred súdnym konaním, je to z dôvodu, že Váš miestny orgán si myslí, že o Vaše dieťa nie je dobre postarané alebo je mimo kontroly a zvažujú podanie na súd vo veci starostlivosti o Vaše dieťa. List vysvetľuje, prečo si to myslia.

V každom prípade, dôvody budú rôzne. Niekedy to môže byť z dôvodu Vášho spôsobu života/životného štýlu. Niekedy je to kvôli zdraviu Vášho dieťaťa alebo preto, lebo deti nenavštevujú školu. Zamerajte sa na list, čo Vám hovorí – nie na iné veci, ktoré si myslíte, že by mohli byť problém.

Čo sa stane, ak nenasledujem inštrukcie v liste?

Pokiaľ nepôjdete na stretnutie, na ktoré Vás list žiada ísť, Váš miestny orgán takmer určite bude kontaktovať súd so žiadosťou o iniciovanie súdneho konania vo veci starostlivosti.

Čo je to konanie vo veci starostlivosti?

Konanie vo veci starostlivosti sú formálnym procesom, kde miestny orgán žiada súd o prijatie dieťaťa do starostlivosti:

 • to znamená, že dieťa bude žiť s niekým iným. Môže to byť len na pár mesiacov alebo kým vo veci súd nevydá konečné rozhodnutie, čo by mohlo trvať aj niekoľko mesiacov, a;
 • dá rodičovskú zodpovednosť miestnemu orgánu ohľadom Vášho dieťaťa – to znamená, že miestny orgán dostane legálne právo rozhodovať o živote dieťaťa, ako napríklad či dostane zdravotnú starostlivosť alebo či pôjde do školy.

Ak dostanem list pred súdnym konaním, automaticky to znamená, že moje dieťa bude odobraté / prijaté do starostlivosti?

Nie. Dáva Vám to poslednú šancu preukázať miestnemu orgánu, že ste ochotný súhlasiť so zmenami spôsobu ako sa o dieťa staráte. Ak túto šancu nevyužijete, miestny orgán takmer isto zaháji konanie vo veci starostlivosti.

Prečo majú miestne orgány povolené takto konať?

Miestny orgán má právnu povinnosť zabezpečiť, ochraňovať a podporovať blahobyt dieťaťa v tejto oblasti. Ak si miestny orgán myslí, že Vášmu dieťaťu hrozí ujma alebo zanedbanie, musí konať.

Sociálny pracovník Vášho dieťaťa Vám vysvetlí, prečo si Váš miestny orgán myslí, že o Vaše dieťa nie je dostatočne postarané alebo je mimo kontroly a čo v tej veci môžete urobiť. Navrhnú Vám veci, ktoré môžete zmeniť v súvislosti so starostlivosťou o dieťa.

Ak si Váš miestny orgán myslí, že sa nemení spôsob Vašej starostlivosti o dieťa, zašle Vám list pred súdnym konaním.

Čo máte robiť ďalej?

Musíte sa zúčastniť stretnutia s miestnym orgánom, na ktoré ste pozvaný. List obsahuje informáciu o mieste stretnutia.

Na stretnutí môžete vyjadriť svoj názor o tom, ako by malo byť o Vaše postarané a z Vašej strany prerozprávate príbeh, ako sa o dieťa staráte. Riadne si prečítajte čo miestny orgán v liste písal o tom, prečo si myslia, že je o dieťa nedostatočne postarané a rozhodnite sa či s nimi súhlasíte alebo nie. Ak súhlasíte, porozmýšľajte čo by ste mohli zmeniť. Ak nesúhlasíte, musíte povedať prečo.

Pred stretnutím budete taktiež potrebovať pomoc od právneho zástupcu a bude potrebné požiadať ho o to, aby išiel s Vami na stretnutie.

Prečo potrebujem právneho zástupcu?

Právneho zástupcu potrebujete z dvoch dôvodov:

 1. Právny zástupca si Vás vypočuje a pomôže vysvetliť Váš pohľad na vec miestnemu orgánu.
 1. Právo a zákony o tom, kedy môže byť dieťa odňaté zo starostlivosti je veľmi komplikované. Váš právny zástupca Vám ho dokáže zrozumiteľne vysvetliť a taktiež sa uistí, že miestny orgán koná v súlade so zákonmi.

Počas predsúdneho stretnutia bude mať miestny orgán tiež svojho právneho zástupcu

Koľko ma bude právny zástupca stáť?

Ak disponujete rodičovskými právami a povinnosťami, nemusíte platiť za účasť právneho zástupcu na predsúdnom pojednávaní. A to preto, že máte právo na bezplatnú právnu pomoc. Na to, aby ste ju získali Vám stačí priniesť so sebou na stretnutie list, ktorý ste dostali pred súdnym konaním a identifikačný doklad (vodičský preukaz, pas atď.). Právny zástupca potom podá prihlášku na to, aby Vás zastupoval.

Ako si právneho zástupcu vyberiem?

Keď dostanete list pred súdnym konaním, dostanete tiež zoznam kvalifikovaný právnych zástupcov, ktorých služby môžete využiť. Ak si z nich nechcete žiadneho vybrať, požiadajte „Community Legal Advice“ o mená a kontakty na iných právnych zástupcov. „Community Legal Advice“ môžete kontaktovať na čísle 0845 345 4 345 alebo na webovej adrese www.communitylegaladvice.org.uk

Taktiež môžete navštíviť www.lawsociety.org.uk (a zvoliť možnosť „I need a solicitor/Potrebujem právneho zástupcu“ vpravo). Potrebujete právneho zástupcu, ktorý sa špecializuje na právo ohľadom starostlivosti o dieťa. To preto, že ide o veľmi komplikovanú tému. Takže ak ste aj v minulosti v iných prípadoch využívali iného právneho zástupcu, mali by ste vyhľadať takého čo sa odborne venuje tejto problematike.

Aké informácie mám poskytnúť svojmu právnemu zástupcovi?

Váš právny zástupca si môže vyžiadať aj iné informácie ako list, ktorý ste dostali pred súdnym pojednávaním a Váš doklad totožnosti. Napríklad dokumenty, ktoré Vám dal sociálny pracovník, školské správy alebo zdravotné záznamy. Ak máte informáciu, o ktorú Vás právnik požiadal, mali by ste mu ju poskytnúť.

Pamätajte, Váš právnik je tu na to, aby Vám pomohol, tak mu poskytnite čo najviac informácii ako je možné.

Nesúhlasím s tým čo sa uvádza v liste – čo môžem robiť?

Ak nesúhlasíte so znením listu, budete mať možnosť uviesť prečo na stretnutí. Povedzte Vášmu právnikovi s čím nesúhlasíte. Môže Vám pomôcť vysvetliť Váš pohľad na vec.

Musím o tomto niekomu hovoriť?

Nie, ale často je najlepšie pozhovárať sa s druhým rodičom dieťaťa alebo priateľom, či rodinou, ktorým dôverujete o fakte, že ste dostali takýto list. Môže byť ťažké o tom hovoriť, ale môžu Vás podporiť a vypočuť si Vás. Taktiež Vám môžu pomôcť a inšpirovať Vás ako zmeniť Váš prístup k výchove a starostlivosti o Vaše deti.

Pamätajte, že to, že ste dostali list pred súdnym konaním neznamená, že Vám dieťa bude automaticky odňaté zo starostlivosti. Je dôležité, aby ste miestnemu orgánu ukázali, že ste ochotný s ním spolupracovať a podniknúť kroky potrebné na zmenu spôsobu Vašej starostlivosti o Vaše dieťa.

Čo potrebujete vedieť

 • Predsúdne stretnutie pred súdnym konaním NIE JE iba ďalšie stretnutie so sociálnymi pracovníkmi alebo sociálnym orgánom. Je veľmi dôležitou súčasťou procesu, ktorý miestny orgán používa či začať súdne konanie alebo nie.
 • Cieľom stretnutia je prediskutovať, čo môžete robiť, aby ste sa vedeli lepšie postarať o Vaše dieťa a akú pomoc Vám miestny orgán môže poskytnúť. Ak súhlasíte s istými zmenami, tieto sa spíšu vo formálnej dohode, ktorej sa Vy ako aj miestny orgán musíte pridržiavať.
 • Budete mať šancu poskytnúť Váš pohľad na vec a čo si Vy myslíte, že je najlepší spôsob ako sa starať o Vaše dieťa.
 • Ak sa nebudete vedieť dohodnúť na tom ako sa lepšie starať o Vaše dieťa, miestny orgán pravdepodobne požiada súd o odňatie dieťaťa z Vašej starostlivosti.

Spíšte si zoznam veci, o ktoré Vás miestny orgán požiadal o prinesenie na stretnutie, aby ste na ne nezabudli.

 • Zúčastnite sa predsúdneho stretnutia a prineste si so sebou všetko o čo Vás miestny orgán požiadal.
 • Pred stretnutím, porozmýšlajte nad tým čo miestny orgán napísal v liste. Ak nesúhlasíte alebo máte nápady čo by ste mohli zmeniť vo Vašom spôsobe starostlivosti o dieťa, povedzte o tom Vášmu právnikovi.
 • Taktiež môžete požiadať o stretnutie Vašej rodiny, kde Vám celá rodina môže pomôcť pri vytvorení bezpečného plánu pre Vaše dieťa.
 • Počúvajte svojho právnika a nechajte ho za Vás hovoriť tak veľa ako sa dá.

Cieľom stretnutia je spísať formálnu dohodu vecí, ktoré zlepšia Vašu starostlivosť voči dieťaťu a to, že miestny orgán Vám v tom musí pomáhať. Urobte si zoznam vecí tu.

Čím sa toto stretnutie líši od ostatných?

Podstatný rozdiel je v tom, že ak sa nebudete vedieť dohodnúť o žiadnych zmenách ohľadom starostlivosti o Vaše dieťa, miestny orgán pravdepodobne požiada súd, aby Vám odňal dieťa zo starostlivosti.

Kto sa na ňom zúčastní?

Na stretnutí bude niekoľko ľudí z miestneho orgánu

 • Sociálny pracovník Vášho dieťaťa
 • Manažér sociálnych služieb miestneho orgánu
 • Právnik miestneho orgánu
 • Váš právnik by tam mal s Vami tiež byť.

Vaše dieťa by ste na stretnutie brať nemali. Požiadajte niekoho komu dôverujete, aby Vám dieťa postrážil, zatiaľ čo Vy budete na stretnutí. Ak nikoho takého nenájdete, povedzte to čo najskôr Vášmu miestnemu orgánu. Možno Vám budú vedieť pomôcť.

Čo musím robiť na stretnutí?

Na stretnutí budete:

 • odpovedať na otázky o tom ako sa staráte o svoje dieťa,
 • odpovedať či súhlasíte s návrhmi miestneho orgánu o tom ako zmeniť Váš spôsob starostlivosti o Vaše dieťa. Možno budete preferovať, aby na niektoré otázky odpovedal Váš právnik za Vás, ten dokáže vysvetliť Vami navrhované zmeny a iné Vaše nápady.

Ostaňte pokojný a pozorne počúvajte čo sa hovorí. Môže to byť náročné, ale ak sa budete držať faktov pomôžete sústrediť debatu na Vaše dieťa.

Ako sa môžem na stretnutie pripraviť?

Váš miestny orgán Vám a Vášmu právnikovi zašle program stretnutia. Ten Vám ukáže o čom chce na stretnutí miestny orgán diskutovať. Tento program aj list Vám môže pomôcť pripraviť sa. Pozorne si prečítajte prečo si miestny orgán myslí, že sa o dieťa nesprávne staráte alebo sa Vám vymklo spod kontroly.

Skontrolujte si kde sa má stretnutie konať a kedy tam máte byť. Dostaňte sa na miesto s časovým predstihom a obstarajte dieťaťu dozor na dobu kedy budete na stretnutí.

Dodržiavanie dohody – základy

Čo potrebujete vedieť

 • Na predsúdnom stretnutí ste súhlasili s tým čo by ste zmenili v spôsobe Vašej starostlivosti o svoje dieťa. To sa spísalo do formálnej dohody.
 • Ak nebudete dohodu dodržiavať, Váš miestny orgán takmer určite požiada súd, aby Vám odňal dieťa z Vašej starostlivosti.
 • Budete sa musieť zúčastňovať stretnutí s miestnym orgánom, aby ste ukázali, že dohodu dodržiavate.

Čo musíte urobiť

 • Držte sa svojej časti dohody. To zahŕňa, že budete chodiť na stretnutia dohodnuté so sociálnym pracovníkom Vášho dieťaťa, alebo inými ľuďmi ako doktormi, školou alebo podpornými skupinami.
 • Robte si záznamy z toho čo ste urobili na základe dohody. Pomôže Vám to na stretnutiach s miestnym orgánom.
 • Ak Vám niektoré body dohody spôsobujú ťažkosti s ich dodržiavaním, povedzte o tom sociálnemu pracovníkovi Vášho dieťaťa čo najskôr. Môžu Vám pomôcť zmeniť ich alebo Vám poskytnúť extra pomoc.

Robte si záznamy vo formáte:

Dátum Čo ste spravili Ako je to v súlade s dohodou

Ďalšie často kladené otázky:

Čo je dohoda?

Dohoda je dokument, v ktorom sa píše na čom ste sa dohodli s miestnym orgánom o tom čo je treba spraviť a zmeniť ohľadom Vašej starostlivosti o svoje dieťa. Je to formálny záznam toho čo bolo dohodnuté na predsúdnom stretnutí.

Čo môže zahŕňať?

Dohoda môže obsahovať veľa vecí. Niektoré z nich sú o tom čo musia rodičia robiť. Napríklad:

 • Uistiť sa, že ich dieťa chodí do školy každý deň.
 • Nechať dieťa strážiť rodinou alebo známymi ak ide rodič do školy alebo práce.
 • Stretávať sa každý týždeň so zdravotným pracovníkom a kontrolovať zdravie dieťaťa.
 • Navštevovať poradcu pre alkohol alebo drogy.

Môže taktiež obsahovať povinnosti sociálneho pracovníka dieťaťa, napríklad:

 • Požiadať zdravotného pracovníka, aby navštívil dieťa alebo poradcu pre alkohol alebo drogy, aby navštívil rodičov.

Uistite sa, že rozumiete presne všetkému k čomu ste sa v dohode zaviazali. Nezaväzujte sa k niečomu čo nedokáže splniť.

Čo sa stane ak nebudem dohodu dodržiavať?

V takom prípade miestny orgán takmer určite požiada súd, aby Vám odňal dieťa z Vašej starostlivosti.

Ako bude miestny orgán kontrolovať či dohodu dodržujem?

Budete musieť chodiť na pravidelné stretnutia s Vaším miestnym orgánom. Na stretnutiach Vám budú kladené otázky o tom čo ste spravili pre dodržiavanie Vašej časti dohody. Miestny orgán si taktiež vyžiada stanoviská o situácii ohľadom dieťaťa od ľudí, ktorých budete musieť pravidelne navštevovať ako sú sociálny pracovníci, zdravotníci atď.

Ako dokážem, že dohodu dodržiavam?

Mali by ste si robiť poznámky o tom čo ste spravili v súlade s dohodou. Použite napríklad hore uvedený formát.

Moje okolnosti sa zmenili a nemôžem viac dodržiavať niečo k čomu som sa v dohode zaviazal. Čo môžem namiesto toho robiť?

Ak máte dobrý dôvod na to prečo nemôžete dodržiavať niečo z dohody, mali by ste o tom upovedomiť sociálneho pracovníka Vášho dieťaťa čo najskôr. Možno sa im podarí zmeniť dohodu alebo prísť s niečím náhradným pre Vaše dieťa. Taktiež by ste to mali povedať aj Vášmu právnikovi.

Sociálny pracovník môjho dieťaťa mal spraviť niečo podľa dohody, ale nestalo sa tak. Čo by som mal robiť?

Ak sociálny pracovník nespravil niečo čo mal, zavolajte mu a požiadajte ho o vysvetlenie. Ak máte pocit, že Vám nepomáha obráťte sa na manažéra sociálny služieb miestneho orgánu. Spravte si o tom poznámku a povedzte to aj Vášmu právnikovi.

Čo iné by som mal robiť, aby som miestnemu orgánu dokázal, že sa viem o dieťa dobre postarať?

Dobrým spôsobom je aj robiť veci, ktoré síce neboli v dohode, ale Vášmu dieťaťu prospievajú, napríklad umožniť dieťaťu navštevovať záujmové krúžky po škole. Sociálny pracovník Vám môže odporučiť organizácie, ktoré Vám pomôžu. Taktiež sa môžete obrátiť na rodinu a priateľov ak máte pocit, že si potrebujete na chvíľu oddýchnuť. Nebojte sa požiadať o pomoc ak máte pocit, že ju potrebujete.

Ísť pred súd – základy

Čo potrebujete vedieť

Ak Váš prípad pôjde pred súd je to formálny proces, avšak konanie o odňatí dieťaťa zo starostlivosti nie je ako trestné konanie. Väčšia časť ľudí bude priamo zainvolvovaná vo Vašom prípade. Sudcovia robia rozhodnutia v súlade s najlepším záujmom dieťaťa.

Iní ľudia, ktorí tam občas môžu byť sú reportéri z médií. Médiám je umožnené zúčastňovať sa na väčšine pojednávaní rodinného súdu, avšak existujú limity o tom čo môžu zverejňovať. Napríklad v prípadoch týkajúcich sa detí môžu mať zakázané zverejňovať priebeh pojednávania a detaily z neho ako aj niektoré dôkazy. Reportéri nesmú zverejňovať osobné informácie ani zverejniť Vašu identitu či detí.

Ak o účasti médii chcete viac informácii požiadajte Vášho právnika alebo súdneho úradníka o leták EX711 „Môžu sa média zúčastňovať môjho súdneho procesu?“

Pred súdom sa budete môcť prostredníctvom Vášho právneho zástupcu vyjadrovať.

 • Dieťa sa bude môcť vyjadriť prostredníctvom svojho kolízneho opatrovníka (nezávislej osoby, ktorá súdu sprostredkuje názory a pocity dieťaťa).
 • Môžete mať niekoľko súdnych pojednávaní, tak aby sudca získal všetky potrebné fakty na rozhodnutie.
 • Sudca Vás môže vyzvať, aby ste sa podrobili alebo Vaše dieťa znaleckým posudkom od lekárov, psychológov či psychiatrov.
 • Rozhodnutie ohľadom Vášho dieťaťa má vždy v rukách sudca a nie miestny orgán.

Čo musíte urobiť

 • Zúčastníte sa súdu, hneď ako Vám oznámia termín a miesto pojednávania, zaznačte si ho.

Dátum súdneho pojednávania:

Čas konania:

Adresa súdu a autobusové/vlakové spojenie:

 • Porozmýšľajte ako sa na súd dostanete a čo si so sebou vezmete. Dieťa na súd neberte a zabezpečte mu dozor na daný deň. Ak sa Vám to nepodarí, upovedomte miestny orgán a ten Vám bude vedieť pomôcť.

V deň pojednávania sa na súd dostavte s dostatočným časovým predstihom.

 • Ak Vás sudca požiada o posudky, musíte ľuďom, ktorí budú posudok vykonávať poskytnúť informácie, ktoré žiadajú.
 • Dodržujte stretnutia Vášho dieťaťa so sociálnymi pracovníkmi a zdravotníkmi či kolíznym opatrovníkom počas súdneho procesu.

Ďalšie často kladené otázky:

Prečo musím ísť na súd?

Ak nesúhlasíte s názorom a pohľadom miestneho orgánu na to ako by ste sa mali starať o svoje dieťa alebo nedodržiavate dohodu uzavretú na predsúdnom stretnutí, alebo má miestny orgán naďalej obavy o Vašom spôsobe starostlivosti o dieťa, miestny orgán takmer určite podá návrh na súd so žiadosťou o odňatie dieťaťa z Vašej starostlivosti alebo so žiadosťou o zdieľanie rodičovských práv k Vášmu dieťaťu.

Ak sa miestny orgán obáva, že dieťaťu hrozí vážne nebezpečie či ujma, môže podať na súd návrh kedykoľvek bez uzatvárania dohody.

Ako sa dozviem kedy ísť?

Povie Vám to Váš právny zástupca. Miestny orgán Vám tiež môže poslať list. Nemusí sa Vám dostať veľa varovaní o tom, že treba ísť pred súd, avšak súdu sa zúčastniť musíte.

Čo sa deje na súde?

Na súde požiada sudca miestny orgán, aby vysvetlil prečo sa domnieva, že je nutné odobrať Vám dieťa zo starostlivosti. Aj Vás sa opýta sudca na názor. Vo všeobecnosti by ste mali nechať odpovedať na otázky Vášho právneho zástupcu, pretože ten vie ako vyjadriť Váš pohľad na vec správnym spôsobom. Niekedy však bude sudca adresovať otázky priamo Vám.

Pretože prípady týkajúce sa detí sú veľmi dôležité, pôjdete na súd zväčša viac ako jeden krát. Potom čo sa zúčastníte prvého pojednávania, bude chcieť sudca viac informácii a môžu požiadať o vyhotovenie posudkov, aby im pomohli sa rozhodnúť.

Kto rozhoduje o tom čo sa stane s mojím dieťaťom?

Vždy sudca a nie miestny orgán.

Aké rozhodnutia môže sudca prijať?

Sudca môže rozhodnúť o tom, že:

 • dieťa ostáva vo Vašej starostlivosti,
 • dieťa bude žiť s Vaším priateľom alebo rodinným príbuzným,
 • dieťa Vám bude odňaté a bude v starostlivosti miestneho orgánu.
 • Máte právo argumentovať proti rozhodnutiam na súde.

Kto bude na súde?

 • Sudca
 • Vy a Váš právny zástupca
 • Právny zástupca miestneho orgánu
 • Sociálny pracovník Vášho dieťaťa
 • Kolízny opatrovník dieťaťa
 • Právny zástupca Vášho dieťaťa

Vo všeobecnosti by Vaše dieťa nemalo byť na súdnych pojednávaniach, avšak sudca si niekedy jeho prítomnosť môže vyžiadať.

Kto je kolízny opatrovník dieťaťa a prečo ho moje dieťa musí mať?

Kolízny opatrovník je určený súdom na to, aby zistil čo je v najlepšom záujme dieťaťa. Kolízny opatrovník nie je zamestnancom miestneho orgánu. Jeho prácou je stretávanie sa s dieťaťom, s Vami a inými členmi rodiny. Taktiež sa môže stretávať s učiteľom dieťaťa, sociálnym pracovníkom a doktorom. Rozhovormi s týmito ľuďmi sa snaží zistiť:

 • Čo si Vaše dieťa myslí o spôsobe Vašej starostlivosti oň.
 • A kde by Vaše dieťa rado žilo.

Následne spíše správu pre súd, v ktorej uvedie pohľad a názor dieťaťa na danú situáciu a svoje stanovisko o tom čo je podľa neho v najlepšom záujme dieťaťa. Názor kolízneho opatrovníka však nemusí byť rovnaký ako názor Vášho dieťaťa.

Prečo moje dieťa potrebuje vlastného právneho zástupcu?

Aby bola istota, že názor dieťaťa bude pred súdom vypočutý sudcom, by malo dieťa byť zastúpené svojím právnikom. Väčšinou navrhne právnika pre dieťa kolízny opatrovník a svoju správu mu dá k dispozícii. Právnik následne použije túto správu na prezentovanie a vysvetlenie pohľadu a názoru dieťaťa.

Ak je Vaše dieťa dostatočne staré, bude mu umožnené diskutovať so svojím právnym zástupcom priamo.

Aké posudky si súd vyžiada a načo?

Súd si môže vyžiadať mnoho posudkov ohľadom Vás a Vášho dieťaťa. Napríklad:

 • Posudky o zdravotnom stave dieťaťa a jeho vývine.
 • Ak budete súhlasiť môže žiadať návštevu dieťaťa u psychológa alebo odborníka na vzdelávanie.
 • Ak budete súhlasiť môže žiadať, aby ste sa aj Vy podrobili zdravotnému a duševnému posúdeniu.
 • Môže požiadať o posúdenie Vašich rodinných príbuzných s cieľom či sú ochotní a schopní postarať sa o Vaše dieťa.

Súd tieto posúdenia potrebuje na zistenie všetkých faktov a okolností, aby mohol vo veci správne rozhodnúť.

Ak Vás súd požiada o podrobenia sa posúdeniu alebo o to požiada Vaše dieťa musíte súhlasiť. Ak nebudete súd bude zaujímať prečo a možno bude musieť rozhodnúť bez týchto informácii z posúdení.

Ako dlho to trvá?

Vo všeobecnosti to trvá 9 až 12 mesiacov pre súd, než dospeje k rozhodnutiu čo bude s Vaším dieťaťom.

Čo sa bude diať s mojím dieťaťom do doby než súd rozhodne?

Než súd dospeje k finálnemu rozhodnutiu, rozhodne o tom či dieťa:

 • zostane s Vami,
 • zostane s členom Vašej rodiny,
 • alebo bude v starostlivosti miestneho orgánu.

Toto rozhodnutie záleží od názoru súdu na otázku či dieťaťu hrozí ujma alebo nebezpečenstvo ak s Vami ostane na túto dobu. Ak bude dieťa v starostlivosti miestneho orgánu, bude Vám umožnené sa s ním vídať. Na tom kedy sa s dieťaťom môžete vídať sa s Vami musí miestny orgán dohodnúť. Ak dieťa ostane s Vami, musíte dohliadnuť na to, aby sa dieťa zúčastňovalo všetkých nariadených stretnutí.

Slová a frázy, ktoré môžete počuť

Zneužívanie – Abuse

Právo hovorí, že jestvujú štyri druhy detského zneužívania: fyzické, emočné, sexuálne a zanedbávanie. Ak je dieťa zneužívané jedným z týchto štyroch druhov, podnikne miestny orgán príslušné kroky a zváži odňatie dieťaťa z Vašej starostlivosti.

Adopcia – Adoption

Dieťa sa stáva adoptovaným, keď súd vydá adopčné rozhodnutie. Toto rozhodnutie smie súd urobiť aj keď rodičia s adopciou nesúhlasia. Adopčné rozhodnutie zbavuje rodičov rodičovských práv a povinností a priznáva ich adopčným rodičom. Tí sa stávajú rodičmi dieťaťa a zodpovednými za všetky aspekty starostlivosti o dieťa a za všetky rozhodnutia o dieťati. Biologický rodičia už viac nie sú rodičmi dieťaťa a nemôžu dostať dieťa späť.

Posúdenie/Posudok – Assessment

Súd môže nariadiť posúdenie ako súčasť pre jeho rozhodovací proces o tom ako má byť o dieťa postarané. Tieto posúdenia vykonávajú odborníci ako lekári, psychológovia alebo poradcovia, ktorí sa stretávajú s dieťaťom alebo rodičmi dieťaťa a zisťujú informácie, ktoré poskytnú súdu vo forme správy.

Odobranie zo starostlivosti – Care

Odobranie zo starostlivosti vo všeobecnosti odkazuje na to čo sa stane s dieťaťom ak súd rozhodne, že nebude žiť so svojimi rodičmi. Dieťa je vtedy odňaté z ich starostlivosti a žije buď s pestúnmi alebo v detskom domove. Tento stav môže trvať krátko, ale aj niekoľko rokov.

Súdne rozhodnutie – Court Order

Súdne rozhodnutie je niečo čo vydáva sudca. Môže sa týkať mnohých tém od otázky s kým bude dieťa žiť, až po to kto bude môcť mať styk a kontakt s dieťaťom, ktoré bolo odobraté zo starostlivosti. Príklady zahŕňajú: súdneho rozhodnutie o odobraní zo starostlivosti či súdne rozhodnutie o dohľade. Ak niekto nerešpektuje vydané súdne rozhodnutie môže byť vzatý opätovne pred súd.

Ujma – Harm

Ak dieťa utrpelo podstatnú ujmu (zlé zaobchádzanie), alebo sa predpokladá, že mu hrozí riziko podstatnej ujmy, podnikne miestny orgán kroky na ochranu dieťaťa. Toto môže znamenať začiatok konania o odobraní zo starostlivosti.

List pred súdnym konaním – Letter before proceedings

List pred súdnym konaním je formálny list. Pozýva Vás na stretnutie s miestnym orgánom, nakoľko má obavy o Vaše dieťa.

Dlhodobá pestúnska starostlivosť – Long-term fostering

Toto znamená, že dieťa ostáva v pestúnskej starostlivosti až do času kým nedovŕši plnoletosť.

Zanedbanie – Neglect

Zanedbanie je keď sa dieťaťu nedostáva starostlivosť, ktorú potrebuje. To zahŕňa stravu, teplo, bezpečie, vzdelanie and všeobecnú pozornosť.

Rodičovské práva a povinnosti – Parental responsibility

Rodičovské práva a povinnosti je zákonné právo robiť rozhodnutia o živote Vášho dieťaťa.Matka dieťaťa získava rodičovské práva a povinnosti keď sa dieťa narodí. Ak je otec dieťaťa ženatý s matkou bude mať rodičovské práva a povinnosti alebo ak je uvedený v rodnom liste dieťaťa a dieťa sa narodil po prvom decembri 2003. Niekedy môže miestny orgán požiadať súd o priznanie rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré môže, ale aj nemusí byť odobrané zo starostlivosti.

Predsúdne stretnutie – Pre-proceedings meeting

Predsúdne stretnutie je kľúčovou súčasťou procesu miestneho orgánu, v ktorom sa rozhoduje, či podať návrh na súd ohľadom Vášho dieťaťa. Cieľom je dosiahnuť dohodu o tom ako sa zmení Váš prístup k starostlivosti o Vaše dieťa.

Súdne rozhodnutie o pobyte – Residence order

Ide o právny dokument, v ktorom súd určí s kým bude dieťa žiť. Daná osoba bude mať rodičovské práva a povinnosti a rozhodnutie bude platné až kým dieťa nedovŕši 16 rok života.

Špeciálny opatrovník – Special guardianship

Rodinný príbuzný, rodinný priateľ alebo pestún dieťaťa, môže súd požiadať, aby sa mohol stať špeciálnym opatrovníkom dieťaťa. Špeciálny opatrovník má rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu. Stanú sa zodpovednými za všetko čo sa týka starostlivosti o dieťa a za rozhodnutia ohľadom jeho výchovy. Nemôžu však dať súhlas na adopciu dieťaťa, zmeniť dieťaťu meno, či presunúť ho mimo Spojeného kráľovstva na viac ako 3 mesiace. Rozhodnutie o ustanovení špeciálneho opatrovníka je platné kým dieťa nedovŕši 18 rok života.

Kto je kto?

Kolízny opatrovník dieťaťa

Kolízny opatrovník je nezávislá osoba ustanovená súdom, na zistenie čo je v najlepšom záujme dieťaťa. Nepracuje pre miestny orgán. Jeho prácou je stretávanie sa s dieťaťom, s Vami a inými členmi rodiny. Taktiež sa môže stretávať s učiteľom dieťaťa, sociálnym pracovníkom a doktorom. Následne spíše správu pre súd, v ktorej uvedie pohľad a názor dieťaťa na danú situáciu a svoje stanovisko o tom čo je podľa neho v najlepšom záujme dieťaťa.

Orgán detských služieb

Je súčasťou miestneho orgánu, ktorý pracuje s deťmi. Taktiež známy ako orgán sociálnych služieb.

Sudca

Sudca je osobou prijímajúcou rozhodnutia na okresnom alebo krajskom súde.

Rodinná konferencia

Je stretnutie, na ktorom sa účastní široká rodina a blízki rodinní priatelia za situácie kedy je problém v rodine, ktorý zahŕňa dieťa. Nezávislá osoba, ktorá sa volá koordinátor zorganizuje stretnutie všetkých účastníkov.

Opatrovník

Právne veci môžu byť veľmi komplikované ťažké na pochopenie. Ak má súd dojem, že nedokážete robiť rozhodnutia o svojom prípade, môže Vám v prípade potreby ustanoviť opatrovníka, ktorý bude vo veci komunikovať s Vaším právnym zástupcom. Opatrovník sa Vás musí spýtať na Váš názor a preferencie, ale rozhoduje sa tak, aby bol zohľadnený Váš najlepší záujem. Opatrovník prijíma za Vás rozhodnutia len v danom súdnom konaní. Ak nie je nikto iný schopný a ochotný môže súd ustanoviť za Vášho opatrovníka Vášho právnika.

Právnik

Je niekto odborne kvalifikovaný na vykonávanie práva, kto pomáha ľuďom prezentovať a zastupovať ich pohľad na vec pred súdom a tiež v ostatných situáciách ak potrebujú pomoc.

Kde môžem získať ďalšiu pomoc?

Právna pomoc

Právna pomoc pomáha ľuďom získať prístup k bezplatnej právnej pomoci, keď si nemôžu dovoliť za ňu platiť. Keď rodič dostal list pred súdnym konaním od miestneho orgánu je oprávnený vyhľadať bezplatnú právnu pomoc.

Je veľa organizácii, ktoré môžu rodičom pomôcť keď si prechádzajú súdnym konaním. Tu sú niektoré z nich:

Community Legal Advice

Bezplatná, dôverná a nezávislá právna pomoc online. Taktiež môžete nájsť v svojom okolí právneho poradcu.

Family Justice Council

Môžete považovať za užitočné preštudovanie si príručky Family Justice Councilu „Súd a Vaše dieťa: Keď sú zainvolvovaný sociálny pracovníci“. Váš právny zástupca pre Vás môže získať túto príručku online na www.family-justice-council.org.uk

Family Rights Group

Charita, ktorá poskytuje poradenstvo rodičom a iným rodinným príbuzným, ktorých deti sú záujmom sociálnych služieb.

 • Dôverná bezplatná telefónna linka: 0808 801 0366 (od 10:00 do 15:30 / od pondelka do piatku)
 • Web: www.frg.org.uk

Parentline Plus

Národná charita ktorá pracuje s a pre rodičov

Refugee Council

Poskytuje pomoc a podporu žiadateľom o azyl a utečencom, ktorí sa ocitnú pred súdom v konaní o starostlivosť o dieťa a to cez telefón alebo prostredníctvom ich kancelárii.

Samaritans

Dôverná emocionálna podpora v každej otázke. 24 hodín denne.

 • Telefón 08457 90 90 90 (poplatky za telefonovanie sú účtované)
 • Web: www.samaritans.org

Women’s Aid

Podpora pre ženy a deti, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. 24 hodinová telefónna linka a 500 lokálnych podporných služieb.

Citizens Advice Bureau (CAB)

Bezplatné poradenstvo z očí do očí v otázkach práva, peňazí a iných problémov. Nájdite svoju miestnu CAB na www.citizensadvice.org.uk alebo v telefónnom zozname. Alebo navštívte www.adviceguide.org.uk pre spoľahlivé informácie.

Stretnutia

Využite tento priestor na spísanie času a dátumov stretnutí, ktorých sa musíte zúčastniť.

Dátum / Čas / Typ stretnutia / Kde to je /

Poznámky