Kontakt

Úradné hodiny

pondelok – piatok
8.00 – 16.00 hod.

Adresa

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P. O. Box 57
814 99  Bratislava
Slovenská Republika

Telefón / Fax

Tel.:
+421 2 204 632 08
+421 2 204 632 48

Fax:
+421 2 204 632 58

E-mail

cipc@cipc.gov.sk
info@cipc.gov.sk

Kontaktný formulár

Meno

E-mail

Predmet správy

Správa

Príloha

Overenie: