Centrum Upozornenia

Pôvodná stránka Centra

Vzhľadom ku skutočnosti, že sme zmenili štruktúru našej web stráky, môže sa stať, že niektoré vaše odkazy na našu stránku prestanú fungovať.

Preto vám doporučujeme vaše odkazy presmerovať na obsah nových stránok.

Našu pôvodnú stránku nájdete na adrese old.cipc.sk. (Jej obsah od 1. 8. 2013 neaktualizujeme!)