Aktuálne

Rozhovory uskutočnené na Odbornej konferencii o medzinárodných únosoch a odoberaní detí

Rozhovor s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom

Na Odbornej konferencii o medzinárodných únosoch a odoberaní detí, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, sme položili pár otázok ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánovi Richterovi.

Čo si myslíte o postavení rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti?

Som presvedčený, že rodina mala doteraz veľký význam a z hľadiska budúcnosti jej význam ešte porastie. Nie náhodou Národná rada Slovenskej republiky v tomto roku prijala novelu ústavy, kde zakotvila postavenie a práva rodiny. Som presvedčený, že nás čaká ešte množstvo ďalšej práce, ktorá bude súvisieť s konkrétnym postavením rodiny. Z pohľadu Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) je a vždy bude najdôležitejší práve záujem dieťaťa. Som presvedčený, že osveta, ktorú CIPC realizuje, napomôže konečnému cieľu a tým je právo a postavenie dieťaťa ako najväčší záujem.

Sú podľa vás mladí ľudia na Slovensku oboznámení s možnými rizikami pri vstupe do medzinárodných partnerských zväzkov?

Určite netreba odsudzovať mladých ľudí za to, že nadväzujú partnerstvá aj s cudzincami. Je to proces, ktorý priniesla doba. Máme otvorený pracovný trh, komunikáciu a je treba sa k tomu reálne postaviť. Dôležité však je, aby si mladí ľudia uvedomili možné riziká, ktoré z takýchto partnerstiev vyplývajú. Práve preto je dôležitá činnosť CIPC-u. Je dôležité do tejto problematiky zahrnúť aj jednotlivé zastupiteľské úrady, ako napríklad úrady práce, možno aj neziskové organizácie, ktoré v tejto oblasti pôsobia. V žiadnom prípade nechceme odrádzať mladých ľudí od medzinárodných partnerstiev. Chceme im však pripomenúť možné riziká, ktoré z toho vyplývajú a informovať ich, aby vedeli čo majú robiť, ak by k nejakému problému prišlo.

V médiách bola nedávno prezentovaná kampaň „Iný kraj, iný mrav“. Aký máte na ňu názor?

Myslím, že kampaň je veľmi výstižná, aj zvolený slogan bol veľmi dobrý. Dúfam, že zanechá v očiach verejnosti pozitívnu odozvu, s ktorou sme vstupovali do tohto národného projektu. Každopádne si myslím, že bude potrebné v tejto téme pokračovať a v novom programovom období pripraviť ďalší projekt, ktorý by nadväzoval na túto osvetu. Vyrastie nová generácia mladých ľudí a aj im bude potrebné tieto veci pripomenúť .

Rozhovor s JUDr. Monikou Jankovskou, štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti

Čo si myslíte o postavení rodiny v súčasnej spoločnosti?

Myslím, že rodina je aj v dnešnej dobe na prvom mieste. Kedysi nás učili, že je to základná bunka štátu a spoločnosti. Dnes to už vyznieva ako fráza, no dúfam, že to stále tak je a naďalej bude.

Stretli ste sa vy vo svojej praxi, napríklad s partnerskými únosmi detí?

Vo svojej praxi som sa s takýmito prípadmi stretla mnohokrát. Pôsobila som ako predsedníčka okresného súdu v Trenčíne a taktiež na Ministerstve spravodlivosti sme riešili množstvo takýchto prípadov.

Myslíte si, že Slováci vedia na koho sa obrátiť, v prípade, že musia čeliť takýmto problémom?

Skôr nevedia. Častokrát sú bezradní. Práve preto veľmi pozitívne hodnotím kampaň Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. O týchto veciach je treba hovoriť. Je dobré ľuďom neustále opakovať na koho sa môžu obrátiť, koho majú kontaktovať, kto im pomôže.

Ak by ste mali Vy priamo vo vašej rodine situáciu, že jedno z vašich detí si nájde partnera zo zahraničia, ako by ste sa k tomu postavili?

Ja ako trestný sudca sa na to všetko pozerám omnoho opatrnejšie a aj moji synovia boli vychovaní k obrovskej opatrnosti. Keď sa však mladí ľudia raz zamilujú, je asi zbytočné im v tom brániť.

Na odbornej konferencii o medzinárodných únosoch a odoberaní detí sme sa zhovárali so sudkyňu Mary Sheffield z Missouri v USA

Aké je podľa Vás postavenie rodiny v súčasnej americkej spoločnosti?

Myslím, že status rodiny je v Amerike veľmi dôležitý. Avšak to, čo sa v týchto časoch mení veľmi rýchlo je koncept rodiny. Kedysi sme zvykli mať model rodiny v zmysle: mama, otec a dve deti. To sa teraz mení. Deti sa často rodia mimo rodinných jednotiek a ľudia kompletne ináč vnímajú, čo je to rodina.

Ako vnímajú Američania zmiešané manželstvá?

Američania sú zvyknutí, že všetko sa medzi sebou mieša, preto si myslím, že nevídíme problém v zmiešaných manželstvách. Rozdiely v náboženstve, farbe pleti, rase…toto už máme za sebou. Koniec koncov každý v našej krajine odniekiaľ emigroval, okrem amerických Indiánov. Myslím, že toto v našej spoločnosti už nie je problém.

Máte priamu skúsenosť s rodičovským únosom?

Nemám priamu skúsenosť z únosom zo svojej rodiny. Moje skúsenosti však pochádzajú z mojej kariéry sudkyne. Riešili sme veľa prípadov v USA, keď sa rodiny rozpadli a dieťa muselo odísť do inej krajiny alebo niekto priniesol dieťa do našej krajiny. Teda mám skúsenosť z pozície sudcu, ale nie osobú.

Myslíte, že mladí ľudia poznajú pravidlá a zákony, ktoré platia v iných krajinách, ak vstupujú do manželských zväzkov?

Úprimne si myslím, že ľudia sa vo veľkej väčšine nezamýšľajú nad pravidlami v inej krajine. Je úplne jedno, či je to Slovensko, USA alebo Kanada. Niekedy sa ľudia presťahujú tak rýchlo do inej krajiny, že nemajú čas sa zamýšľať. Niekedy nepoznajú ani zákony vo vlastnej krajine, napríklad Kalifornia versus Florida, a už vôbec nie aké pravidlá platia napríklad na Slovensku.

Rozhovor s Francisco Olivardía Martinezom – predstaviteľom panamského diplomatického zboru

Na októbrovej konferencii o únosoch detí v Bratislave sa zúčastnil aj Francisco Olivardía Martinez – predstaviteľ panamského diplomatického zboru. Nakoľko ešte nedávno na Slovensku rezonoval prípad slovenských detí unesených do Panamy, opýtali sme sa ho pár otázok:

Ako ľudia v Paname vnímajú zmiešané manželstvá, sú tam časté?

Nemáme nič proti tomu, ak sa miešajú manželstvá. Je to celkom normálna vec. Je veľa prípadov, keď sa ľudia z Panamy oženia alebo vydajú za cudzinca. Platí to aj naopak, že ľudia z cudziny sa môžu oženiť s ľuďmi z Panamy a prísť tam bývať. Ak má človek z Panamy dieťa, sú potom akceptované dve občianstva pre deti. Jediné, čo Panama neakceptuje na úrovni práva, je manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia.

Keď sa stane, že jeden z rodičov unesie svoje dieťa. Existuje v Paname podobný úrad ako na Slovensku, ktorý im situáciu pomôže vyriešiť?

Samozrejme, že áno. Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré má na starosti tieto právne záležitosti je centrálnou autoritou pre Haagsky dohovor. Ak sa stane takýto prípad, ministerstvo ako centrálna autorita Panamy spolupracuje s centrálnym orgánom krajiny, ktorej sa problém týka. Ak sa stane, že napríklad slovenské dieťa sa neoprávnene nachádza v Paname, môže sa začať proces ex officio, ktorým sa zaoberajú detské súdy, ktoré sú v Paname. Spolupracuje sa aj s vedúcou odboru detí a mládeže v Paname, aby sa našla alternatíva rodinných príslušníkov na Slovensku, aby sa mohlo dieťa vrátiť naspäť do svojej krajiny.

Ako hodnotíte spoluprácu Slovenska s Panamou v oblasti únosov detí?

Rovnako ako Slovensko, tak aj Panama, podpísali Dohovor o právach dieťaťa a na základe tohto dohovoru postupujú. Čerstvú spomienku na spoluprácu so Slovenskom si vážime, nakoľko bola veľmi pozitívna. Zástupcovia od nás, ako aj zástupcovia z Mexika pricestovali do Panamy, aby pomohli pri riešení prípadu. Samozrejme, že Paname nie je krajina, ktorá prijíma veľa ľudí zo Slovenska, nebýva to také časté. Celkovo je však Panama vždy pripravená spolupracovať, rovnako na základe Dohovoru o právach dieťaťa, ako aj Haagskeho dohovoru.