Aktuálne

Národný projekt CIPC vyvrcholí odbornou konferenciou

Otvorená Európa a voľný pohyb osôb priniesli mnoho výhod, ale aj množstvo nástrah. Málokto si pri vstupe do manželstva uvedomuje aj dôsledky prípadných nezhôd a ich dopad na spoločné dieťa.

To sa často stáva obeťou sporov ľudí z rôznych krajín a kultúr. Na otázky spojené s rodičovskými únosmi, premiestňovaním detí, v rámci iných krajín EÚ odpovedajú odborníci z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej ako CIPC).

Práve preto sa rozhodol CIPC zrealizovať Národný projekt na pomoc deťom, ktorý prebieha od 1. 2. 2015 do 30. 11. 2015. Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Vyvrcholením projektu bude medzinárodná konferencia s témou medzinárodných únosov a odoberaní detí, ktorá sa uskutoční 15. a 16. októbra tohto roku v Bratislave. „Pôjde už o tretí ročník konferencie, ktorá bude veľmi dôležitá nakoľko jej úlohou bude príprava na zmenu nariadenia v rámci EÚ. Túto zmenu odstupuje Holandsko ako predsednícka krajina už začiatkom budúceho roka a Slovensko v rámci predsedníctva bude veľmi silno presadzovať zmenu nariadenia, tak aby boli chránení maloletí v rámci Európskej únie. Tentoraz bude mať konferencia väčšie rozmery ako bolo zvykom po minulé roky, očakávame 400 až 500 účastníkov. Záujem prejavili aj študenti  právnických fakúlt,“ informovala Andrea Pálková, zodpovedný manažér konferencie z Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže.

Na konferencii budú zastúpené štyri ministerstvá a to: Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahraničných vecí. „Hlavnými témami konferencie budú prípady únosov detí, Haagsky dohovor 1980 a neoprávnené premiestnenie dieťaťa. Každý z prednášajúcich zakomponuje do prezentácie aj svoju vlastnú skúsenosť,“ doplnila Andrea Pálková.

Prednášajúcich na konferencii bude 16 prídu z celého sveta, medzi najvzácnejších hostí patrí Lord Mathew Thorpe z Londýna, ktorý je poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, a ktorý konferenciu v Bratislave otvorí prvou prednáškou. Nakoľko bude Slovensko ako sme už spomínali v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ čo bude historicky prvé slovenské predsedníctvo privíta na konferencii vzácneho hosťa z Európskej komisie Pál Szirányiho, Nemecko bude reprezentovať sudkyňa Martina Erb-Klünemann, Francisco Olivardía Martinez je predstaviteľom panamského diplomatického zboru. Na konferencii privítajú aj sudkyňu Mary Sheffield z Missouri v USA, ako aj zástupcov Francúzska, Nórska, Českej republiky, Bulharska, Belgicka, Holandska, Španielska, Rakúska a ďalších krajín.

loga
III. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE O MEDZINÁRODNÝCH ÚNOSOCH A ODOBERANÍ DETÍ

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

MINISTRA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

MINISTRA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

15. október 2015 – 16. október 2015

PROGRAM KONFERENCIE

1. DEŇ

15. OKTÓBRA 2015

11:00 – 11:30 Registrácia

11:00 – 11:30 Otvorenie konferencie pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

11:30 – 12:00 1. prednáška

Lord Mathew Thorpe – Poradca ministra práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „Problems of cross-border child protection proceedings in the EU and possible solutions – own experience“

12:00 – 12:30 2. prednáška

Martina Erb – Klünemann, sudkyňa Okresného súdu v Hamme, členka medzinárodnej Hagskej Siete Sudcov – „Children in international relationships, cross-border child protection, a German perspective“

12:30 – 14:00 Obed (check in ubytovaných)

14:00 – 14:30 3. Prednáška

Andrew Moylan – sudca Veľká Británia, člen Medzinárodnej Haagskej Siete Sudcov – „The Royal Courts of Justice – problems of cross-border child protection proceedings in the EU and possible solutions – own experience“

14:30 – 15:00 4. prednáška

Robert Fucik, riaditeľ ústredného orgánu, Rakúsko – Working together for children Judicial and administrative Cooperation in the field of Child Protection – what has been achieved and what could be improved

15:00 – 15:30 5. Prednáška

Philippe Lortie, sudca Holandské kráľostvo, prvý tajomník

The International Hague Network of Judges and Direct Judicial Communications in the context of International Child Abduction”

15:30 – 16:00 6. prednáška

Annette C. Olland, sudkyňa – Okresný súd v Haagu, odbor ochrany detí– špecialista na rodinné právo, medzinárodné, členka Medzinárodnej Haagskej Siete Sudcov

The voice of the child in international child abduction cases”.

16:00 – 16:30 7. prednáška

Pal – Lajos Sziranyi, zástupca Európskej komisie – Child abduction in the light of the upcoming revision of Brussels IIa“

16:30 – 17:00 8. prednáška

Javier Forcada Miranda, sudca, Španielsko, Ministerstvo spravodlivosti, člen Medzinárodnej Haagskej Siete Sudcov – „The role of family mediation in international child abduction cases“.

17:00 – 17:20 Coffee break

17:20 – 17:50 9. prednáška

Myriam de Hemptinne, Belgicko, poradca na odvolacom súde v Bruseli, členka Medzinárodnej Haagskej Siete Sudcov

„The importance of being accurate and explicit for an efficient articulation between jurisdictions“

17:50 – 18:30 Diskusia

20:00 Slávnostná recepcia

2. DEŇ

16. OKTÓBRA 2015

8:30 – 9:00 1. prednáška

Francisco J. Olivardía M., Panama druhý tajomník diplomatického zboru Panama – „Experiences from the Central Authority of Panama on International Child Abductions and Repatriations of Children“.

9:00 – 9:30 2. prednáška

Mary W. Sheffield , sudca, Odvolací súd v Missouri USA, členka Medzinárodnej Haagskej Siete Sudcov„The American Experience with Judicial Communications in the International Hague Network of Judges.“

9:30 – 10:00 3. prednáška

Nelly Chretiennot, sudca, Francúzsko, Oddelenie občianskych záležitosťou Francúzske ministerstvo spravodlivosti –

The application of Hague Convention in the French legal system and the processes set up by the French Central Authority in child abduction cases ‘’ 

10:00 – 10:30 Coffee break

10:30 – 11:00 4. prednáška

Kristin Ugstad Steinrem, senior poradca, Nórsko , Kráľovské ministerstvo spravodlivosti a verejnej bezpečnosti, Katedra občianských záležitostí“Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights in relation to the Hague Convention 1980“.

11:00 – 11:30 5. prednáška

JUDr. Lubomír Ptáček, sudca ČR, Najvyšší súd Českej republiky, člen Medzinárodnej Haagskej Siete Sudcov – „ International Family Law – Czech Experience“.

11:30 – 12:00 6. Prednáška

Bogdana Jeliavska, sudca Bulharsko – Mestský súd v Sofii, členka Medzinárodnej Haagskej Siete Sudcov

12:00 – 13:00 Diskusia – ukončenie konferencie

13:30 Obed

* Centrum si vyhradzuje právo zmeny programu konferencie