Aktuálne

Kampaň

TV spot kampane „V dobrom aj v zlom“ s Marekom Majeským. Cieľom kampane je učiť našich občanov rešpektovať zákony iných krajín.

TV spot kampane „V dobrom aj v zlom“ s Michaelou Čobejovou. Cieľom kampane je učiť našich občanov rešpektovať zákony iných krajín.

TV spot kampane „V dobrom aj v zlom“ s Kristínou Farkašovou. Cieľom kampane je učiť našich občanov rešpektovať zákony iných krajín.

TV spot kampane „V dobrom aj v zlom“ s Romanom Pomajbom. Cieľom kampane je učiť našich občanov rešpektovať zákony iných krajín.

TV spot kampane „V dobrom aj v zlom“ s Kristínou Turianovou. Cieľom kampane je učiť našich občanov rešpektovať zákony iných krajín.