Aktuálne

Výberové konanie č.2-2018 Referát právnej pomoci

Výberové konanie č. 1 – 2018 Referát právnej pomoci

Stretnutie 12.1.2018 s ústredným orgánom Nórska

Stretnutie 11.1.2018 s ústredným orgánom Nórksa

Stretnutie 10.1.2018 s ústredným orgánom Nórska

Výberové konanie č. 7 -2017 – samostatný referent

Sadzobník úhrad za materiálne náklady za sprístupnenie informácií CIPC

Výberové konanie č. 6/2017 Štátny radca

Dodatky po štátoch

Výberové konanie č. 5/2017 – hlavný štátny radca

Výberové konanie č.4/2017 – hlavný referent 4/2017

Oznámenie o výbere č. 3- 2017- Referát právnej pomoci

Oznámenie o výbere č.1 2017 – Referát ekonomiky

Oznámenie o výbere č. 1 2017- Referát právnej pomoci

Žiadosť – výživné:

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže organizuje už v poradí IV. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE O MEDZINÁRODNÝCH ÚNOSOCH A ODOBERANÍ DETÍ, hlavnou témou konferencie bude Zmena nariadenia Brusel IIa. Bis.
Konferencia bude zároveň spojená s workshopom ochrana detí v krajinách tretieho sveta. 
Dátum konania konferencie je 6.december 2016 v Bratislave

Konferencia bude pod záštitou:

  • PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • MINISTRA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • MINISTERKY SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A
  • MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tešíme sa na Vás!!

 

Dňa 17.augusta 2016 v čase od 8:00 do 18:00 hod sa uskutoční v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Deň otvorených dverí. Srdečne pozývame všetkých priateľov a priaznivcov Centra a hlavne takých, ktorý potrebujú pomôcť a poradiť. Naši právnici budú pripravení odpovedať na všetky otázky.

Tešíme sa na Vás!!

 

Výročná správa za rok 2015

 

Memorandum o spolupráci sa rozrastá

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísalo ďalšie Memorandum o spolupráci, tentokrát s anglickým mestom Derby. Po Peterborough ide už o druhú dohodu, ktorá urýchli návrat slovenských detí do vlasti.
Veľká Británia je krajina s najvyšším počtom odobratých detí. V minulom roku bolo v hľadáčiku britskej sociálnej služby viac ako 200 slovenských detí. Z nich 70 bolo odňatých z biologických rodín a umiestnených u profesionálnych rodičov.
„Memorandum spresňuje spoluprácu medzi slovenskými a anglickými orgánmi. Najdôležitejšou súčasťou dohody je spôsob, ktorým sa bude systémovo riešiť každé odobratie slovenských detí s ich následným možným presunom na Slovensko. Konkrétne ustanovenia smerujú okrem iného aj k prijímaniu praktických krokov a opatrení pri návrate detí na Slovensko, kde sú prípady postúpené našim súdom“, povedala riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Císarová.
Ide o ďalší dôležitý míľnik v medzinárodnej spolupráci štátnych orgánov v oblasti ochrany práv detí.
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže spolu so zastupiteľským úradom v Londýne plánuje pokračovať v týchto aktivitách smerom k ďalším oblastiam Anglicka a Walesu, následne pozornosť rozšíri aj na ostatné časti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Podpis individuálnych dohôd s mestami Spojeného kráľovstva je pre CIPC nevyhnutný, keďže jednotlivé sociálne úrady tam nie sú riadené centrálne, ale majú samostatné kompetencie.

Zmluva na gastro karty.

 

Vaše dieťa môže byť odobraté, prijaté do starostlivosti. Tu je to, čo potrebujete vedieť.

Corporate Photo, two smiling girls and one smiling boy looking up at the camera while they are hugging each other.

Podpisovanie Memoranda v Peterborough

FullSizeRender IMG_0603 IMG_0598

Darí sa Slovensku bojovať s únosmi detí v zahraničí? Viac sa dozviete v dokumente TA3 „Deti bez hraníc 4“.

Šikana či opatrnosť? Myslia to úrady úprimne ak tvrdia, že chcú pre dieťa to najlepšie, alebo ide o biznis? Takéto otázky si kladú rodičia ktorým vo Veľkej Británii odobrali deti. Dokument TA3 o problematike odoberania detí. Dnes vo Veľkej Británii.

Zaujíma vás ako vyzerá náš pracovný deň, na akých prípadoch práve pracujeme? Dozviete sa v dokumente DETI BEZ HRANÍC.

Sme radi že sme mohli predstaviť aj laickej verejnosti podstatu činnosti Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a jej kampane „INÝ KRAJ, INÝ MRAV“ prostredníctvom televízie TA3 v relácii „Deti bez hraníc“.

Prečítajte si rozhovory uskutočnené na Odbornej konferencii o medzinárodných únosoch a odoberaní detí

Hlavná aktivita č. 1 Podpora Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Podaktivita č. 1.3 Mediálna a informačná kampaň – 637005 Špeciálne služby

Rekognoskácia mediálnej kampane a účinnosti informačných materiálov.

Hlavná aktivita č.1 Podpora Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
Podaktivita č. 1.3 Mediálna a informačná kampaň – Sociologický terénny zber dát.

Konferencia CIPC 2015

Brožúry

Letáky CIPC

Národný projekt – Podpora Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže

EURAC GmbH_SK_final-page-001

—————————————————————————————————–

konfera

Národný projekt CIPC vyvrcholí odbornou konferenciou

Otvorená Európa a voľný pohyb osôb priniesli mnoho výhod, ale aj množstvo nástrah. Málokto si pri vstupe do manželstva uvedomuje aj dôsledky prípadných nezhôd a ich dopad na spoločné dieťa. To sa často stáva obeťou sporov ľudí z rôznych krajín a kultúr. Na otázky spojené s rodičovskými únosmi, premiestňovaním detí, v rámci iných krajín EÚ odpovedajú odborníci. Čítajte ďalej …

—————————————————————————————————–

CIPC v médiách: 

CIPC_pribeh_5_inz_NOVY_CAS_206x132-page-001

CIPC_pribeh_4_inz_PLUS1DEN_258x175-page-001

Vymáhanie výživného môže byť náročné a stresujúce

Kampaň o manželstve s cudzincami rozhádala celebrity!

Matka má stále nádej...

PRAVNAREVUE

—————————————————————————————————–

Letáčik pre matky ”KAMPANE INÝ KRAJ, INÝ MRAV”

letak EC-page-001

—————————————————————————————————–

PLAGÁTY ”KAMPANE INÝ KRAJ, INÝ MRAV”

cipc projekt plagat2.indd

—————————————————————————————————–

INZERCIA “KAMPANE INÝ KRAJ, INÝ MRAV”

Inzercia

—————————————————————————————————–

BILBOARDY ”KAMPANE INÝ KRAJ, INÝ MRAV”

Chránime vás !

Chránime vás !

Pomáhame vám !

Sme tu pre vás !

Stojíme pri vás !

 

—————————————————————————————————–

Národné projekty v programovom období 2007-2013

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

     

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

—————————————————————————————————–

NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA CENTRA PRE MEDZINÁRODOPRÁVNU OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE (CIPC) I

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „Centrum“) je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Centrum zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako svoju priamo riadenú rozpočtovú organizáciu, na zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine s účinnosťou od 1.2.1993. Čítajte ďalej …

—————————————————————————————————–

TV KAMPAŇ

Radi by sme vám predstavili nový národný projekt PODPORA CENTRA PRE MEDZINÁRODNOPRÁVNU OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE (CIPC) I. Cieľom kampane „V dobrom aj v zlom“ je učiť našich občanov rešpektovať zákony iných krajín. Čítajte ďalej …