osvojenia piktogram

Adoptions

International adoption is a last hope to belong to the family of a child who is unable to find a substitute family in Slovakia.

It is undisputed that every child has the right and deserves to grow up in a family circle. Mastering is used to provide substitute family for a child of that person who does not care, and that between the adopted child and the adoptive parents there is the same relationship as between parents and children. International adoption is a last hope to belong to the family of a child who is unable to find a substitute family in Slovakia.

Center as the central authority manages and coordinates the process of intercountry adoption. At present Slovakia is a country of origin, which means that there is a possibility to adopt a child only to applicants from abroad, not vice versa. If the couple habitually resident in Slovakia want to adopt a child from abroad, it is unfortunately not possible yet.

In the interest of international adoption persons residing abroad should contact the competent central authority which has jurisdiction for the State on the Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption of 29 May 1993. Center maintains a list of these central bodies and are happy to provide the desired contact.

Je možné si do Slovenskej republiky osvojiť dieťa zo zahraničia?

Slovenská republika je momentálne len štátom pôvodu, čo znamená, že zahraniční žiadatelia si môžu osvojiť dieťa zo Slovenskej republiky.

Centrum sa však snaží zabezpečiť, aby sa Slovenská republika stala aj prijímajúcim štátom, teda aby bolo možné pre žiadateľov s obvyklým pobytom osvojiť si aj dieťa zo zahraničia.

S akými krajinami Slovenská republika spolupracuje?

Holandsko, Malta, Portugalsko, Monako, Andorra, San Maríno, Francúzsko Centrum momentálne o podmienkach spolupráce rokuje aj s ďalšími krajinami.

Ako sa možno obrátiť na Centrum?

Na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

V nevyhnutných prípadoch môžete mimo pracovných hodín využiť našu Nonstop linku.

Všetky možnosti spojenia nájdete na stránke Kontakty.

Complex information about intercountry adoptions:

Click on link below to download Country profile document:

Country profile

 

This content is available only in Slovak.

This content is available only in Slovak.
This content is available only in Slovak.